DENEYİMLER

Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı
Türkiye Hastanesi KBB Kliniği – Tam zamanlı – 2018 Ocak’tan beri
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı
Ent klinik – İstanbul (Türkiye) – Tam zamanlı – 2017 – 2018
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı
Kolan hospital – İstanbul (Türkiye) – Tam zamanlı – 2014 – 2017
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı
Sağlık bakanlığı – Iğdır (Türkiye) – Tam zamanlı – 2012 – 2014
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

Aile Hekimliği
Sağlık Bakanlığı – Ordu (Türkiye ) – 
Tam zamanlı – Haziran 2007- Ağustos 2009
Aile hekimi

EĞİTİMLER

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KBB kliniği Eylül 2008 – Aralık 2012                                                         
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Eğitimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Eylül 2001 – Haziran 2007     Genel Tıp Eğitimi

Trabzon Lisesi
Eylül1998 – Haziran 2001

İskerderpaşa Okulu
1990 – 1998

Bilimsel Dernek Üyelikleri

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Derneği
•Türk Rinoloji Derneği
•Türk Yüz Plastik Cerrahi derneği
•Türk Tabipler Birliği
•Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi (EAFPS)

Yayınlar

1.Celik E., Zaim M., Baydar C., Acar B., Sener U. The Upper Respiratory Tract Findings That Affect
The Compliance To Positive Airway Pressure Treatment WIith Nasal Mask In Obstructive Sleep
Apnea Syndrome. Acta Medica Mediterranea, 2016, 32: 991 Doi: 10.19193/0393-6384_2016_4_121
2. Zaim M., Acar B., Çelik E. Effects of migraine disease on the vestibulocochlear system. Journal of
Clinical and Experimental Investigations 2015 doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0476
3. Babademez MA, Günbey E, Ozmen E, Celik E. Anomalous relationship of coexisting ipsilateral
recurrent and nonrecurrent inferior laryngeal nerves during thyroid surgery. J Craniofac Surg. 2013
Mar;24(2):e190-2. doi: 10.1097/SCS.0b013e3182801
4. Karabulut H, Hizli S, Dagli M, Karabulut I, Acar B, Celik E, Abaci A, Ozdemir O, Karasen RM.
Audiological findings in celiac disease. ORL J OtorhinolaryngolRelat Spec. 2011;73(2):82-7. Epub 2011
Jan 27.
5. Karabulut H, Gunbey E, Acar B , Celik E , Babademez MA, Karasen RM. The relationship between
symptoms and the results of the skin prick test in patients with allergic rhinitis Turkish Journal of Medical
Sciences 2010 doi:10.3906/sag-1010-1241

Poster Sunumları

1.Karabulut H, Acar B, Günbey E, Çelik E, Babademez MA, Karaşen RM, “ Ankara Yöresinde Yaşayan
Perennial Allerjik Rinitli Hastalarda Semptomlar ile Deri Prik Test Sonuçları Arasındaki İlişkiı”, 6. Ulusal
RinolojiKongresi, 41-42 Antalya, 2010.
2. Karabulut H, Tütüncü R, Çelik E, Çiftçi B, Karasen RM. Tıkayıcı uyku apne sendromu hastalarında çok
boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,
Antalya, 2010
3. Karabulut H,Hızlı Ş, Dağlı M, Karabulut İ, Acar B, Çelik E, Abacı A, Özdemir O, KaraşenR.M Pediatrik
çölyak hastalarında otoakustik emisyon testleri 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
Kongresi, Antalya, 2010

 

Op. Dr. Emrah Çelik, 1990-1998 yılında İskenderpaşa Okulunda okuyup, Eylül 1998-Haziran 2001 yılları arasında Trabzon lisesinde okudu. Genel Tıp Eğitimi’ni Eylül 2001-Haziran 2007 yılları arasında Karadeniz teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Haziran 2007- Ağustos 2009 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı, Ordu’da Aile Hekimi olarak görev yaptı. Op. Dr. Emrah Çelik, ihtisası döneminde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanındaki uzmanlık eğitimini Eylül 2008-Aralık 2012 tarihleri arasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB kliniğinde tamamlamış ve bu dönemde birçok burun estetiği (rinoplasti) operasyonu gerçekleştirmiştir.  2012 – 2014 tarihleri arasında Iğdır’da Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı olarak, 2014 – 2017 yılları arasında İstanbul’da Kolan Hastaneler Grubunda Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi olarak, 2017-2018 yıllarında İstanbul Ent Klinik’de görev yaptı. Halen Türkiye Hastanesi KBB Kliniğinde tam zamanlı çalışmakta olan Op. Dr. Emrah Çelik, 2018 Ocak ayından itibaren Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında hizmet vermektedir.

Kongre ve Kurs Katılımları

— European Academy of Facial Plastic Surgery Annual Conference 23, 24 & 25 September 2016
London / England
—Rinoplasti (zor olgular) KBB Baş Boyun Cerrahi Derneği , Yüz Plastik Cerrahi Derneği –
28.10.2015-01.11.2015 – Antalya
—37. Ulusal Kulak Burun Boğa z ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi
Derneği – 28.10.2015-01.11.2015 – Antalya
—10. Türk Rinoloji Kongresi Türk Rinoloji Derneği – 22.05.2014-25.05.2014 – Antalya
Otoplasti ve Aurikula rekonstruksiyonu Kursu KBB Baş Boyun Cerrahi Derneği , Yüz Plastik Cerrahi
Derneği – 02.11.2013-06.11.2013 – Antalya
—35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğa z ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Türk Kulak Burun Boğa z ve Baş
Boyun Cerrahisi Derneği – – 02.11.2013-06.11.2013 – Antalya
—Bleferoplasti ve Yanak Tümörleri Renkonstrüksiyon Kursu KBB Baş Boyun Cerrahi Derneği , Yüz
Plastik Cerrahi Derneği – – 03.11.2013-04.11.2013 – Antalya
—Hightlights of Functional and Esthetic Rhinoplastic Surgery The Faculty of The Intercontinental
rhynoplasty Course, Turkey – 25.04.2013-27.04.2013 – İz mir
—-10. Rhino Camp Meeting -08.05.2013-12.05.2013 Hilton otel Türkbükü- Bodrum
—KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2010-2011 Dönemi Eği tim Toplantısı KBB ve Baş Boyun
Cerrahisi Derneği – 04.06.2011-04.06.2011 Ankara
—Obstrüktif Sleep Apnea Sendromuna Farklı Bakış Türkiye Kulak Burun Boğa z ve Baş Boyun Cerrahisi
Vakfı Ankara Şubesi – 10.05.2011-10.05.2011 Ankara
—2. Uyku Bozuklukları Kongresi Uykuder Derneği – 17.03.2010-21.03.2010 – Kıbrıs
—KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2009-2010 Dönemi III.Toplantısı KBB ve Baş Boyun Cerrahisi
Derneği – 19.12.2009-19.12.2009 – Ankara
—Timpanomastoid Cerrahisi Komplikasyonları ve Tedavisi Türkiye KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
Ankara Şubesi – 03.12.2009-03.12.2009 Ankara
—KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2009-2010 Dönemi II.Toplantısı KBB Baş Boyun Cerrahisi
Derneğ2 1.11.2009-21.11.2009 – Afyon
—Uykuder 2. Uyku Bozuklukları Kursu Uykuder Derneği – 04.05.2009-08.05.2009 – Ankara